Ďalšie témy

Agáty #pokojmesta

Pre realitný projekt developera Cresco na severe Dúbravky sme vymysleli názov, komunikačný koncept, vizuálny jazyk, kampaň a nakoniec aj samotné označenie budov v budúcom rezidenčnom komplexe.

Ďalšia case study?

Phočkáreň