Ďalšie témy

Jeden svet. Veľa možností. Tvoja voľba?

Pre Medzinárodný filmový festival Jeden svet 2020 sme pripravili komunikačný aj vizuálny koncept. V neistých časoch svetovej pandémie sme chceli zdôrazniť otázku budúceho reštartu a nášho smerovania.

Ďalšia case study?

Agáty #pokojmesta

Agaty by Cresco Citylight