Ďalšie témy

Kalas
Ride on,
stand out!

Pre jedného z najlepších výrobcov cyklistického oblečenia na svete sme po dvadsiatich troch rokoch navrhli novú komunikačnú stratégiu, claim, hashtag a novú vizuálnu identitu.

Ďalšia case study?

Slnko Records

Studio Echt - case study - Slnko Records