Výber lôg a identít
2015 – 2020

Logá a identity pre rôznych klientov s rozličnými príbehmi. Identity sa evolučne vyvíjajú ďalej – niekedy s našou účasťou a inokedy bez nej.