Ďalšie témy

Overený proces.
Reálny odhad.

0

Rande

Po vyplnení kontaktného formulára
si dohodneme stretnutie. Prvé rande
trvá hodinu a snažíme sa na ňom lepšie pochopiť, či dokážeme naplniť očakávania a či bude spolupráca fungovať. Ak sa ukáže, že ideálny pár nevytvoríme, odporučíme inú firmu alebo riešenie.


1

Kickoff

Spoluprácu začíname platenou prezentáciou za 1500 € bez DPH. Predlohou je vaše zadanie. Výstupom je rešerš problematiky a konkurencie a prípadne upravené alebo často úplne nové zadanie. Súčasťou prezentácie sú aj kreatívne koncepty, skice a nápady; na ne nadväzuje cenová ponuka a časový harmonogram. Na prípravu prezentácie potrebujeme 3 až 4 týždne.

Prezentácia je platená, pretože chceme pracovať s firmami a ľuďmi, ktoré si vážia náš čas. Toto je jeden z praktických dôkazov.


2

Tvorba

Na základe upraveného zadania, cenovej ponuky a postupu prác z kickoff prezentácie pokračujeme vo zvolenom koncepte.

Fakturujeme 50% dohodnutej hodnoty zákazky.
V cene sú 2 kolá spätnej väzby.
Každé ďalšie je spoplatnené navyše.

Upozornenie:
Z našej skúsenosti táto časť trvá 2 až 3-krát dlhšie, ako je odhad klienta. Pripravte sa na to.


3

Finále

Po zapracovaní spätnej väzby pripravíme finálne podklady, dokumenty, materiály alebo kód. V prípade potreby vás zaškolíme a odovzdáme zdrojové súbory (ak to bolo vopred dohodnuté).

Keď ste s našou prácou spokojní a obe strany ju považujú za dokončenú podľa schváleného rozsahu, fakturujeme zvyšnú sumu.


4

Vzťah

Hľadáme dlhodobé vzťahy. Ak rastiete vy, rastieme aj my.

Záleží nám na tom, aby naše projekty žili aj po odovzdaní. Nepredávame vám zbytočnosti, ale dobré nápady si neradi nechávame pre seba.