Ďalšie témy

Videá a animácie

Konferencie a eventy 

Vytvárame komplexné audivoziálne stage identity pre veľké eventy, ako sú konferencie či festivaly. Tri roky sme pracovali na komplexnej vizuálnej a obrazovej identite Startup Awards – dnes Future Now Conference. Pripravili sme animáciu roadmapy pre svetovú slovenskú firmu Resco. Vytvorili sme identitu pre dve najväčšie strategické podujatia Tatra banky aj pre predstavenie ich inovatívneho Elevator Labu

Video seriály

Dodávame väčšinu vnútrofiremnej audiovizuálnej komunikácie pre Tatra banku a Raiffeisen banku. Pripravili sme sériu videí z odovzdávania ocenení Trend TOP a predstavovacie videá účastníkov Startup Awards. Pre vianočný večierok Tatra banky sme pripravili sériu šialených tanečných súbojov zamestnancov. Pre politickú stranu sme pripravili seriál videí predstavujúci jej čelných predstaviteľov. Pre svetovú dizajn konferenciu By Design Conference dodávame videá rozhovorov s rečníkmi aj Aftermovie konferencie. 

Promo videá pre internet aj televízna reklama

V spolupráci s renomovanými režisérmi a produkciami dokážeme dodať hranú televíznu reklamu aj animovaný spot. Navrhovali sme promo video pre Kickresume.com, online reklamu pre Resco, televízny spot pre politickú stranu aj kompletnú grafiku animácií a zvučiek pre video.sme.sk.