Prekvapujeme tam, kde to má zmysel.
Nevymýšľame koleso, kde netreba.
Hľadáme win-win-win riešenia.

Stratégia

 • Architektúra značky
 • Tvorba názvu
 • Komunikačné stratégie
 • Obsahové stratégie
 • Dizajn stratégie
 • Digitálne stratégie
 • Návrh nových produktov

Dizajn

 • Dizajn systémy
 • Vizuálne identity
 • Webové stránky
 • Mobilné aplikácie
 • UX / UI dizajn
 • Event dizajn

Komunikácia

 • Kampane
 • Príbehy
 • Fotky a Videá
 • Multimédiá

Zážitok

 • Produktový dizajn
 • Obalový dizajn
 • Motion dizajn
 • Filmy
 • Výstavy

Čo nerobíme

 • Správa sociálnych sietí
 • SEO
 • PPC
 • Programovanie mobilných aplikácií
 • Čokoľvek pre firmy podnikajúce v hazarde alebo tabakovom priemysle