Evolúcia najpoužívanejšej mobilnej taxi aplikácie

Autori Tomáš Janek, Jakub Ptačin

Odvetvie

Transport

Klient

HOPIN

Služby

UI dizajn

Našim cieľom bolo pripraviť síce výraznú, no stále pre väčšinu používateľov rýchlo akceptovateľnú zmenu obľúbenej stredoeurópskej taxi aplikácie. Nechceme sa hrať na Uber. Chceme ostať značkou, ktorá vyrástla na ponúkaní profesionálnej taxi dopravy. Je obľúbená a teraz vám dokonca rovnako dobre pomôže aj s MHD či exkluzívnou dopravou.

Aplikácia Hopin je viac ľudovou aplikáciou a nemá pôsobiť príliš draho či nedostupne. Dizajn nadväzuje na vizuálnu identitu a jednotlivé služby sú farebne odlíšené.

Najväčšou výzvou bolo zvládnuť robustnosť aplikácie popri obmedzeniach, ktoré prináša vývoj hybridnej aplikácie.