Vizuálna identita obľúbenej mobilnej aplikácie

Autori Pavol Kyselica, Tomáš Janek, Michal Chovaňák, Michal Fehér, Maroš Ľuba, Jakub Koričanský

Odvetvie

Transport

Klient

HOPIN

Služby

Stratégia, Corporate identity, Branding, Frontend development, Backend development

Popri zmene produktu Hopinu bolo potrebné upraviť aj vizuálnu a komunikačnú identitu, aby reflektovala novú funkcionalitu aplikácie. Hopin už nie je iba o taxíkoch, ale aj o aktuálnych dátach mestskej hromadnej dopravy, či luxusných limuzínach na počkanie.

Zmenou prešiel aj claim z “Taxíky pod palcom” na “Doprava pod palcom”. Z loga sme vynechali prvok taxi služby a novým symbolom sa stalo silné a sebavedomé písmeno H na výraznej žltej farbe. V negatívnom priestore vzniká cestná čiara, s ktorou pracujeme pri ďalších využitiach identity. Motív cesty prepája slogan “Doprava pod palcom” s praktickým každodenným využitím aplikácie.

Súčasťou návrhu bol aj dizajn manuál, modulárny systém webstránky s CMS, livery taxíkov a samozrejme aj mobilná aplikácia samotná.

Súčasťou práce pre HOPIN bola aj tvorba dizajnu mobilnej aplikácie a mnoho ďalších vecí.