Webstránka globálnej investičnej a poradenskej firmy

Autori Jakub Ptačin, Ondrej Kostolňák, Tomáš Nožina, Michal Chovaňák, Maroš Ľuba, Michal Fehér

Odvetvie

Fund Management, Advisory

Klient

IPM LLP

Služby

Webdesign, Front-End, WordPress

IPM je globálna investičná a poradenská firma, ktorej sme pomáhali so zmenou ich vizuálnej identity. Ich investície a projekty zahŕňajú tie najväčšie a najlepšie energetické, real-estate a startupové projekty. Cieľom webu bola prehľadná prezentácia firmy, jej tímu a troch základných piliérov ich projektov a investícií. Pre každý segment sme vytvorili modulárny systém tvorby referencií a case studies.