Nová identita pre najväčší portál o Androide na Slovensku

Autori Pavol Kyselica, Branislav Rariga

Odvetvie

Media

Klient

Virtual Studio

Služby

Corporate Identity

Značka MôjAndroid zastrešuje okrem jedného z najväčších technologických portálov aj mnohé súťaže, komunitné fóra a sériu Roadshow po celom Slovensku. Preto sme museli novú identitu postaviť dostatočne univerzálne, aby fungovala vo všetkých kontextoch.

Hlavným motívom pre redizajn značiek MôjAndroid, MôjWindows a MôjiPhone bolo zjednodušiť vizuálny jazyk značiek, zadefinovať im jasné pravidlá a nastaviť ich tak, aby vedeli fungovať samostatne a zároveň tvorili jeden celok. Logo je postavené na motíve "focus-u", čím komunikujeme hlavnú činnosť redakcie - zameriavame sa na najnovšie trendy vo svete technológií.

Focus je v identite rozohraný prostredníctvom patternu, ktorý vieme využiť pri veľkých plochách, ale funguje aj pri animáciách spôsobom, že zvýrazňuje len vybrané časti textov. V printových materiáloch značka funguje najmä cez farebný kód doplnený o písma z font superfamily Roboto, na ktorom je postavený aj nový web od Milana Chudobu.