Vizuálna identita a web biometrického dochádzkového systému

Autori Pavol Kyselica, Michal Chovaňák, Maroš Ľuba, Jakub Koričanský, Lukáš Vavrinec, Michal Fehér

Odvetvie

Biometrics

Klient

Innovatrics

Služby

Branding, Web Dizajn, Front-end Development, Wordpress Development, Foto a Video Produkcia

Innovatrics je jednou z vedúcich svetových firiem vo vývoji prstovej a tvárovej biometrie. Ich produkt Fingera umožňuje kontrolovať evidenciu dochádzky a prideľovať prístup v budovách len na základe biometrie, bez použitia kartičiek, čipov a kľúčov.

Logo tvorí symbol oka, ktoré je zároveň odtlačkom prsta. Písmo v logu je odvodené z loga Innovatrics pre zachovanie príslušnosti k značke.

Účelom webu je pôsobiť zároveň dôveryhodne aj dostupne, keďže cieľovou skupinou sú malé a stredné firmy na slovenskom a českom trhu. Úvodné video a fotky na webe sme realizovali v spolupráci s našou sesterskou firmou Mediatechna.