Ďalšie témy

Sme štúdio dizajnu
a komunikácie

Prekladáme príbehy značiek do ľudskej reči cez dizajn, technológie a slová:
stratégia, názov a slogan, vizuálna identita,
web a aplikácia, kampaň, video a animácia.