Prekladáme príbehy firiem
a značiek do ľudskej reči.

Vďaka dizajnu
a technológiám
pomáhame meniť svet
aj zarábať peniaze.
Ideálne v tomto poradí.

Značky, weby, aplikácie a nečakané kampane. 
So všetkým, čo k tomu patrí.

Pracujeme z Bratislavy pre firmy z celého sveta 
– od krehkých startupov a rodinných firiem 
až po korporácie.