Vizuálna identita a webstránka pre smart manažment odpadov

Autori Jakub Ptačin, Ondrej Kostolňák, Branislav Rariga, Michal Chovaňák, Michal Fehér

Odvetvie

Waste management

Klient

Sensoneo

Služby

Webdesign, Front-end, WordPress, Iconography, Motion

Pre celosvetovo úspešný slovenský startup Sensoneo sme nanovo nastavovali vizuálnu identitu a systém jej používania. Od letákov, pravidelne menených case studies, dizajnu konferenčného stánku až po packaging ich fyzického produktu či certifikáty.

Po nastavení vizuálnej identity sme pripravili aj novú webstránku. Špeciálne landing pages podľa jednotlivých segmentov, case studies a všetky potrebné informácie a novinky na jednom mieste. Podstránky sú poskladané z vopred definovaných modulárnych blokov, ktoré sa dajú aktivovať a presúvať podľa potreby.